Látogatóink

Oldalainkat 18 vendég böngészi
EHO PDF Nyomtatás E-mail
kukta.hu

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2013. január 1-jétől

A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás
Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után 27%
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után 27%
A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után 27%


Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után 14%
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme után 15%
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után 15%
A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével 20%


A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig**
 A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §) 14%
 Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §) 14%
 Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §) 14%
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §) 14%
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés) 14%
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek) egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nincs. -

*Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak - a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal - arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része.

Ebben az esetben az egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni, azzal, hogy a fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanazon alap után számított 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.

** A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.

*** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

Új szabályok

Az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem után a jövedelmet szerző magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalék, ha a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől - de legkorábban 2013. január 1-jétől - számított 10 évet követő időpontra esik, akkor 14 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

Módosult

A támogatói adomány után a magánszemélyt 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli.


2012. január 1-jétől

Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás
Az összevont adóalapba tartozó, az  adó, adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után 27%
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után 27%
 A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után 27%


Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás  
 A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után 10%
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme után   15%
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után 15%
 A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével 20%


Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás  
 A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után 10%
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme után   15%
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után 15%
 A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével 20%
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után 15%
 A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével 20%


A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig**
 A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §) 14%
 Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §) 14%
 Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §), 14%
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §) 14%
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés) 14%
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek) 0%

*Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak - a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal - arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része.

Az egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni, azzal, hogy a fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanazon alap után számított 10 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.

** A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.

*** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

Nem kell megfizetni a százalékos egészségügyi hozzájárulást a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifizetett, a hozamgarantált tőke összege feletti összeg után.


2011. január 1-jétől

Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás
Az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után 27%
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege után  27%
 A kamatkedvezményből származó jövedelem után 27%


Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás  
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után 15%
 A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével 20%


A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
 A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §) 14%
 Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §) 14%
A Az osztalék (Szja tv. 66. §)**, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §), 14%
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §) 14%
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés) 14%
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek) 0%

* A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.

** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. Ez 2011-ben is igaz.

Figyelem! Nem kell megfizetni a százalékos egészségügyi hozzájárulást a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifizetett, a hozamgarantált tőke összege feletti összeg után.


2010. január 1-jétől

A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

A járulékterhet nem viselőjövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás
 Összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után 27%
 A természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke után** 27%
 A kamatkedvezményből származó jövedelem után 27%
 Az egyösszegű járadékmegváltások után 27%
 A kisösszegű kifizetések után 27%


Az általános mértéktől eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
 A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-ának 15%
 A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában a tételes átalányadó,ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak 20%


A magánszemély egészségügyi hozzájárulása a hozzájárulás fizetési felső határig*
 A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §) 14%
 Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §) 14%
 A 25 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja tv. 66. §), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §), árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §) 14%
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés és 74. §)  14%

* Az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.

** Figyelem! A 2009-ben kezdődő, naptári évtől eltérő üzleti év esetén a reprezentáció és üzleti ajándék utáni egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségre az Eho tv. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Szja-tv. 70. §-ában említett juttatások azon része után, amely 25 százalékos adókulccsal adózik, nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást.


2009. január 1-jétől

A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselőjövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
összevont adóalapba tartozó jövedelem után 11%
természetbeni juttatás
(ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után
11%
kamatkedvezményből származó jövedelem után 11%
egyösszegű járadékmegváltás után 11%
kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után 11%


Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
2009. január 31-ig az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó 25%-a
az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó
(átalányadó-előleg)
25%-a
a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának 15%-a
a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában a tételes átalányadó 20%


A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja. 68. §) 14%
értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja. 65/A. §) 14%
25 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja. 66. §), vállalkozói osztalékalap után Szja. 49/C. §) 14%
árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja. 67. §) 14%
ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja. 16. § (1) bekezdés és 74. §) 14%

Abban az esetben, ha a természetes személy a kifizetőnek nyilatkozatot tett arról, hogy az utána fizetendő egészségbiztosítási járulék várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt, és 2009-ben a járulékalapja ténylegesen elérte vagy meghaladja a kilencmillió forintot, 2009-re vonatkozóan nem kell az egészségügyi hozzájárulás hat százalékát bevallania és megfizetnie.

* A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.


2008. január 1-jétől

 A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
összevont adóalapba tartozó jövedelem után 11%
természetbeni juttatás (ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után 11%
kamatkedvezményből származó jövedelem után 11%
egyösszegű járadékmegváltás után 11%
kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után 11%


Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó 25%-a
az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó (átalányadó-előleg) 25%-a
a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának 15%-a
a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában a tételes átalányadó 20%-a


A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja. 68. §) 14%
értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja. 65/A. §) 14%
25, illetőleg a 35 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja. 66. §), vállalkozói osztalékalap után Szja. 49/C. §) 14%
árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja. 67. §) 14%
ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja. 16. § (1) bekezdés és 74. §) 14%

*A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.


2007. január 1-jétől

 A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
összevont adóalapba tartozó jövedelem után 11%
természetbeni juttatás (ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után 11%
kamatkedvezményből származó jövedelem után 11%
egyösszegű járadékmegváltás után 11%
kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után 11%


Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó 25%-a
az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó (átalányadó-előleg) 25%-a
a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának 15%-a
a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában a tételes átalányadó 20%-a


A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja. 68. §) 14%
értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja. 65/A. §) 14%
25, illetőleg a 35 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja. 66. §), vállalkozói osztalékalap után Szja. 49/C. §) 14%
árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja. 67. §) 14%
ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja. 16. § (1) bekezdés és 74. §) 14%

*A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.


2006. január 1-jétől

A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
összevont adóalapba tartozó jövedelem után 11%
természetbeni juttatás (ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után 11%
kamatkedvezményből származó jövedelem után 11%
egyösszegű járadékmegváltás után 11%
kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után 11%


Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó 25%-a
az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó (átalányadó-előleg) 25%-a
a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának 15%-a
a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában a tételes átalányadó 20%-a


A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után 4%
25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék vállalkozói osztalékalap után 4%
árfolyamnyereségből származó jövedelem után 4%
ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után 4%
Vállalkozásból kivont jövedelem után 4%

* A hozzájárulás-fizetési felső határ 400 000 forint.


Tételes egészségügyi hozzájárulás:
2004-ben havi 3.450,-Ft napi 115,-Ft
2005. X.31-ig havi 3.450,-Ft napi 115,-Ft
2005. XI.1-től 2009. XII.31-ig * havi 1.950,-Ft napi 65,-Ft

*A tételes egészségügyi hozzájárulást a 2010. január 1-jét megelőző időszakra akkor is meg kell fizetni, ha annak megállapítására 2009. december 31-ét követően kerül sor.


Arányos egészségügyi hozzájárulás:

Amennyiben a foglalkoztatás időtartama a teljes munkaidőnél rövidebb (a továbbiakban: részmunkaidő), akkor - a 2005. január 1-jétől 2009. december 31-éig terjedő időszakban - a tételes egészségügyi hozzájárulás összege a teljes munkaidő és részmunkaidő arányában, legfeljebb azonban 50 százalékos mértékben csökkentett összege.

[Részmunkaidő Tbj. 5 § (1) bekezdés a) pont szerinti munkaviszonyokban lehetséges!]

Az arányos egészségügyi hozzájárulás összege 2005. január 1-jétől október 31-ig
heti 20 órás foglalkoztatás esetén 1725 Ft
heti 25 órás foglalkoztatás esetén 2156 Ft
heti 30 órás foglalkoztatás esetén 2588 Ft
heti 35 órás foglalkoztatás esetén 3019 Ft


Az arányos egészségügyi hozzájárulás összege 2005. november 1-jétől 2009. december 31-ig
heti 20 órás foglalkoztatás esetén 975 Ft
heti 25 órás foglalkoztatás esetén 1219 Ft
heti 30 órás foglalkoztatás esetén 1463 Ft
heti 35 órás foglalkoztatás esetén 1706 Ft

Abban az esetben, ha a heti munkaidő a vázolt keretektől eltér, a tételes egészségügyi hozzájárulás összegét el kell osztani 40-nel (törvényes munkaidő óraszáma) és meg kell szorozni annyi órával, amennyi a foglalkoztatás valós időtartama. Pl. heti 36 órás foglalkoztatás esetén az arányos egészségügyi hozzájárulás összege

3 450 : 40 = 86,25 x 36 = 3 105 Ft

1 950 : 40 = 48,75 x 36 = 1 755 Ft.

 
Könyvelői Praktikum
Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:
tevékenységeink
partnereink
kapcsolat