Látogatóink

Oldalainkat 7 vendég böngészi
Fogyatékosok adókedvezménye PDF Nyomtatás E-mail
kukta.hu xforex.com
A fogyatékos személyeket megillető adókedvezmény
 
 A fogyatékos emberek a társadalom egyenrangú tagjai, akik azonban állapotuk miatt a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása a társadalom kötelezettsége, amit jogszabályi szinten kell biztosítani.
 
 Kik vehetik igénybe? 
  A súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben felsorolt betegségben szenvedő, továbbá rokkantsági járadékban, fogyatékossági támogatásban részesülő személy, aki súlyosan fogyatékos személynek tekintendő, veheti igénybe a fogyatékos személyeket megillető személyi adókedvezményt.
 A súlyos fogyatékosság eseteit a 2010. január 1-től hatályos, az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet), valamint a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII.29) EüM rendelet határozza meg.
Mekkora összeg ez 2015-ben? Egyforma összeg illeti meg a 8 órában dolgozó fogyatékos személyt, vagy ha valaki részmunkaidőben 4 vagy 5, vagy 6, vagy 7 órában dolgozik, ő más összegben kapja a kedvezményt?

A kedvezmény mértéke (összege) 2015-ben havonta 5250 Ft. Ezt az szja (személyi jövedelemadóról szóló) törvény határozza meg, amelynek alapján az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél, az erről szóló igazolás alapján, a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg.

Amennyiben az állapot – azaz a súlyos fogyatékosság - egész évben fennáll, úgy 12 X 5250 Ft érvényesíthető, függetlenül attól, hogy a magánszemély ténylegesen hány hónapot dolgozott az adóévben, illetve hány órás munkaviszonyban volt alkalmazva.
Ebből következően látszik, hogy a foglalkoztatás óraszámától (azaz attól, hogy valaki 4, 5, 6 vagy 7-8 órában dolgozik-e napi szinten) nem függ a kedvezmény mértéke, sem az arra való jogosultság.
A magánszemély csak saját jövedelmének adójára tekintettel érvényesítheti, a kedvezményt másnak, pl.: családtagnak nem adhatja át.

Mivel igazolja a munkáltatója felé a fogyatékosságát? Elég-e a fogyatékossági támogatás határozata vagy a körzeti orvostól kell ehhez igazolást kérnie?
A hatályos szabályozás szerint a fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására kizárólag szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa jogosult. A kedvezmény fogyatékossági támogatást megállapító határozat alapján is igénybe vehető.
Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás adattartalmát a fenti EüM rendelet melléklete tartalmazza.
A beteg választott háziorvosa csak az említett szakambulancia, kórházi szakorvosi dokumentáció alapján állíthat ki kedvezményre jogosító igazolást.
A súlyos fogyatékosságról szóló ideiglenes igazolást évente kell kiállítani, de ha a fogyatékosság végleges, akkor az igazolás is arról kell, szóljon, hogy az állapot végleges, így azt nem kell minden évben megújítani.
Az említett két rendelet – azaz a 335/2009. (XII.29.) Kormányrendelet, valamint a 49/2009. (XII.29) EüM rendelet – hatálybalépése előtt kiállított végleges állapotot megállapító igazolást (azaz akiről 2009. előtt lett megállapítva, hogy súlyosan fogyatékos) érvényesnek kell tekinteni, azokat nem kell megújítani. 
 
Itt szeretnénk viszont felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos II. típusú diabeteses betegek esetében, a Kormányrendelet módosítása miatt, utoljára 2009-ben lehetett adókedvezményt érvényesíteni. Az ilyen típusú betegségben szenvedő magánszemélyeknél célszerű a kiállított igazolást a háziorvossal – a hatályos Kormányrendeletben leírtakat figyelembe véve – felülvizsgáltatni.
 
Milyen adókedvezmény vonható még össze a fogyatékos kedvezménnyel? 
A súlyos fogyatékosság után járó személyi kedvezmény együtt is érvényesíthető akár az első házasok kedvezményével illetve a családi kedvezménnyel. Mivel azonban mind az első házasok kedvezménye, mind pedig a családi kedvezmény az adóalap csökkentésére szolgál, ezért a személyi kedvezményt, azaz a súlyos fogyatékosság után járó kedvezményt csak akkor tudja igénybe venni az adózó, ha az előző két kedvezmény bármelyikének érvényesítése után még marad a magánszemélynek az összevont adóalapba tartozó adója.
A súlyos fogyatékosság után járó kedvezmény év közben is érvényesíthető, a munkáltatónak, rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek leadott nyilatkozat alapján. Ilyen nyilatkozat-minta a található a www.nav.gov.hu internetes oldalon, az „Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.” fülecske alatt. 
A súlyos fogyatékosság kedvezménye utólag - elévülési időn belül (5 év), legkorábban az állapot fennállásának kezdő hónapjától - a személyi jövedelemadó bevallás önellenőrzésével is érvényesíthető.

Támogatás 
  kukta.hu
 
Könyvelői Praktikum
Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:
tevékenységeink
partnereink
kapcsolat